30 Haziran 2011 Perşembe

ONURSUZLUK VE ERDEMSİZLİK BAZEN İNSANI ESİR ALIR


Tarih bir zaman makinesi gibidir. Belleğinde geçmişin olaylarını, doğrularını ve yanlışlarını görmek mümkündür.
İnsanlık yüzyıllardır olayları kaydetmektedir. Taşlara, deri üzerine, kâğıda vs. kayıtlar sistematik olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece insan geçmişini ve geçmiş olayları, yaşamları öğrenme olanağına kavuşmuştur.
Günümüz teknolojisi ise önemli olayların yanı sıra yaşanan büyük küçük her türlü olayı anında tarihin hafızasına kaydetmektedir.
Bu bağlamda gerçekler tarihin belleğinde yer aldığı gibi olaylar ve sorumluları da o bellekte yer alır. Gelecek kuşaklar da geçmişi öğrenme ve değerlendirme olanağına kavuşurlar.
Ne yapılırsa yapılsın o bellekte yer alan doğruları karanlık kuyuya göndermek olanaklı değildir.
Tarih boyunca güçlü daima egemen olmuştur.
Güçlünün etrafında da soytarıları eksilmemiştir. Yalaka takımı da denebilir bu zevata. Güç yer değiştirdiği anda onlarda anında saf değiştirirler. “Dün dündür bugün bugündür” mantığı onları rahatsız etmez. Tarih bunun örnekleri ile doludur.
Onursuzluk ve erdemsizlik bazen insanı esir alır.
İnsan hakları, yaşamın kutsallığı, masumiyet karinesi, özel yaşamın gizliliği, demokrasi, hukuk kuralları onursuzluğa ve erdemsizliğe kurban edilir.
Omurgasızlık, çıkarcılık, yalancılık, üçkâğıtçılık yaşam biçimidir artık.
Dünyanın neresine giderseniz gidin. Gelişmiş ya da gelişmemiş olsun tüm toplumlarda geçmişe dönmeyi ve geçmişin kılıç kalkan oyunlarını isteyenler vardır.
Bu toplumlarda ileriye dönük çağdaş yaşamı yaşamak isteyenlerin yanı sıra kaderine razı olmuş, düşünemeyen, okumayan, yaşamı günübirlik bulduğu ile geçirmeyi alışkanlık haline getirmiş, belleği zayıf, sadaka kültürünü benimsemiş olanlarda vardır.
Lâiklik ve şeriat ikilemi…
Bilimin yol göstericiliğini kabul edip etmeme…
Demokratik maskeyi takıp takmama…
Kültür ve çağdaş sanatı benimseyip benimsememe…
Cehalet denizinden kurtulup kurtulmama…
Aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerleyip ilerlememe…
Omurgasız ile erdemliyi ortaya çıkaracaktır.
Tarihin hafızası da bunu kaydedecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder